+31 (0) 252 544 222 info@boesch-riva.nl

Boesch Nederland is een SBB-erkend leerbedrijf. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Boesch Nederland is an SBB-recognized training company. SBB stands for the Cooperation Organization for Vocational Education and Business. SBB is a professional organization at the heart of secondary vocational education and the business world. SBB carries out tasks on behalf of the Ministry of Education, Culture and Science, such as recognizing and guiding training companies, including for internships and apprenticeships. Students receive the best practical training with a prospect of employment, and companies have access to the skilled professionals they need now and in the future.

Feel free to inquire with us about an internship placement.